Sertifikalı, Online İşaret Dili Eğitimi Eskişehir

İşaret dili; konuşma ya da işitme engeli bulunan bireyler için oluşturulmuş bir iletişim aracıdır. Bu dilde doğal olarak sözlü bir etkileşim bulunmamaktadır. İnsanlar, çevresiyle iletişim kurabilmek için jest ve mimiklerini kullanmaktadır. Her kavram için belirli bir işaret olduğundan belirli bir sistem dahilinde öğrenilmelidir. Özellikle işitme ya da konuşma engeli olan bireyler işaret dili eğitimini 5-6 yaşlarında almalıdır. Aksi taktirde öğrenilmesi çok zor ve sağlıksız olacaktır.

İşaret dili eğitimi, tıpkı sözlü dillerde olduğu gibi bir gramer yapısına sahiptir. Örneğin İngilizce ile Türkçenin gramer yapıları birbirinden siyah ve beyaz kadar farklıdır. Bu durum işaret dili için de geçerli bir durumdur. Cümle yapısı vardır ve öğrenilirken bu sistem çerçevesinde öğrenilmektedir. İşaret dili eğitimi Eskişehir, Ankara ya da aklınıza gelen herhangi bir şehir olsun her yerde mevcuttur. Üstelik online eğitimler sayesinde bu eğitimlere ulaşmak eskiye oranla çok daha kolaydır. Sadece buna karar vermek, zaman ve belirli bir emek harcamak gerekecektir.

Ülkemizde 3 milyonu aşkın işitme ve konuşma engeli olan bireylerin olduğu bilinmektedir. Bu sayı gerçekten azımsanmayacak derecededir. Bu kadar insanın görmezden gelinmesi, onların sorunların hafifletilmemesi ve tedbirlerin alınmaması herkesin kendine pay çıkaracağı bir durumdur. Söz konusu bu yetilerden yoksun bireyleri topluma kazandırmak, onların da toplumda yer ve söz sahibi olduklarını bilmek her insanın temel görevlerinden biri olmalıdır. Bu bağlamda insanlar işaret dili eğitimi alabilirler.

Unutulmamalıdır ki, işitme ve konuşma engeli olan bireyler de bu toplumun bir parçasıdır. Onları görmezden geldikçe, onların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar yapılmadıkça bu çok daha derin bir sosyal sorun halini alacaktır. Dolayısıyla toplumun genelinde bu bilinç düzeyinin ve farkındalığın oluşturulabilmesi için her birey üzerine düşen görevi almalıdır. Örneğin işitme engeli olan bireylerin en zorlandıkları konulardan birisi, pek iyi bilmediği bir adrese giderken zorlanmalarıdır. Bu durumda adres sorması, adresi bir şekilde sorabilse de karşının ne demek istediğini anlaması gerçekten çok zordur. Bu gibi sorunların yakın çevre durumunda da olsa çözümlenmesi, söz konusu engelli bireyler için hayati önem taşımaktadır. İşaret dili eğitimi Eskişehir ve birçok ilde alınabilir.