İşaret Dili Eğitimi Ankara

İletişim insanoğlunun en önemli ve en ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Ayrıca günümüz teknolojisinde iletişim ayrı bir hız kazanarak çağ atlamıştır. Telefonlar, bilgisayarlar iletişim kavramını daha da zenginleştirmiştir. İletişimin bu denli önemli olduğu bir dünyada maalesef çeşitli nedenlerden ötürü işitme ve konuşma yetisi olmayan bireyler vardır. Bu bireyleri topluma kazandırmak ve onları engelleri ile birlikte normal bireyler olarak görmek gerekmektedir. Bunun için de gerçekten herkesin rahatça anlayabileceği ve ulaşabileceği bir farkındalığa ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkemizde birçok nedenden ötürü özel öğretime muhtaç olan milyonlarca engelli birey bulunmaktadır. İşitme, konuşma, zekâ ve fiziksel engeller gibi birçok engeli olan bireyler hayatlarına dokunulmasını beklemektedir. Bu dokunuşu gerçekleştirebilmek adına İşaret dili eğitimi alınabilir. İşaret dili eğitimi Ankara, İstanbul ya da her nerede ihtiyaç duyulacak olursa tam oradadır. Yeter ki insanlar bu konuda bir bilinç sahibi olsun. İşitme ya da konuşma engeli olan hayatları tanımak ve onların hayatlarını daha yakından görebilmek için işaret dili eğitimi güzel bir adım olabilir.

İşaret dili tıpkı konuştuğumuz sözlü dil gibidir. Her dilde olduğu gibi belirli bir gramer yapısına sahiptir. Cümle yapısı ve sırası mevcuttur. Sanılanın tersine sözlü dillerden asla daha basit bir yapıda değildir. Ayrıca her dilin kendine özgü bir gramer yapısı olduğu gibi işaret dilinin de kendine özgü bir gramer yapısı vardır. İşaret dilinde kullanılan her kavram için ortak bir işaret vardır. Bu yapısı ile işaret dili konuşma esnasında kullanılan jest ve mimiklerden daha farklıdır. Her ülkenin kendine özgü bir işaret dili sistemi vardır. Örneğin Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan işaret dili (ASL), Almanya’da kullanılan işaret diline (DGS) hiç benzememektedir. Tıpkı Almanca ve İngilizcenin birbirine benzemediği gibi. Bir işaret dili çevrede kullanılan sözlü dillerin etkisinde kalsa da farklı bir gramer düzenine sahiptir. Dolayısıyla Türkçe ve Türk işaret dilinin aynı özellikler göstermemektedir. Eğer böyle bir merakınız var ya da ihtiyaç duyuyorsanız hemen bir işaret dili eğitimi Ankara ilinde kaydolarak öğrenmeye başlayabilirsiniz.